آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1403-02-25
تاریخ شروع کنگره
1403-02-30
تاریخ پایان کنگره
1403-02-31

برگزار کنندگان

دانشگاه تهران
دانشگاه تهران


زمان‌بندی اجرای برنامه ها

07:00 - 08:00

افتتاحیه

ثبت نام و شروع مراسم

تالار علامه امینی- کتابخانه مرکزی- دانشگاه تهران

 

 

08:00 - 08:15

افتتاحیه

پخش قرآن و سرود ملی

 

 

08:15 - 08:20

افتتاحیه

صلوات خاصه حضرت امام رضا (ع)

تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

08:30 - 08:45

افتتاحیه

سخنرانی

دکترسیدمحمد مقیمی - رئیس دانشگاه تهران و رئیس کنگره
تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

08:45 - 09:00

افتتاحیه

سخنرانی

دکتر علی اکبر موسوی موحدی - دبیر علمی کنگره
تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

09:00 - 09:10

افتتاحیه

سخنرانی

دکتر یحیی بوذری‌نژاد - دبیر اجرایی کنگره
تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

09:10 - 09:25

افتتاحیه

سخنرانی

حضرت آیت‌الله جوادی‌آملی
تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

09:25 - 09:40

افتتاحیه

سخنرانی

دکتر بهرام عین‌الهی - وزیر بهداشت، درمان، آموزش پزشکی
تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

09:40 - 09:55

افتتاحیه

سخنرانی

دکتر مهدی اسماعیلی - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

 

09:55 - 10:15

افتتاحیه

سخنرانی

دکتر جمیله‌سادات علم‌الهدی - دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی
تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

10:15 - 10:30

افتتاحیه

استراحت و پذیرایی

تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

10:30 - 10:45

افتتاحیه

سخنرانی

دکتر محمداقبال چودری
تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

10:45 - 11:00

افتتاحیه

سخنرانی

دکتر محمدمهدی طهرانچی
تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

11:00 - 11:15

افتتاحیه

سخنرانی

دکتر علی‌اکبر صالحی
تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

11:15 - 11:30

افتتاحیه

سخنرانی

دکتر نزار سالم
تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

11:30 - 11:45

افتتاحیه

سخنرانی

دکتر نواف بن نهارالشماری
تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

12:00 - 12:30

افتتاحیه

نماز جماعت

تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

12:30 - 13:30

افتتاحیه

پذیرایی

تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

13:30 - 19:00

نشست تخصصی

قرآن و علوم میان‌رشته‌ای

سالن دکتر شهیدی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران

 

 

13:30 - 19:00

نشست تخصصی

قرآن و علوم اجتماعی

سالن مولوی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران

 

 

13:30 - 17:00

نشست تخصصی

قرآن و علوم سلامت

سالن شهید سلیمانی دانشگاه تهران

 

 

13:30 - 19:00

نشست تخصصی

قرآن و علوم زیستی

سالن دکتر هشترودی دانشکده ریاضی دانشگاه تهران

 

 

13:30 - 19:00

نشست تخصصی

قرآن و علوم پایه

سالن دکتر پیرالهی دانشکدگان علوم دانشگاه تهران

 

 

 

08:00 - 08:15

اختتامیه

سخنرانی

دکتر عبدالحسین خسروپناه
تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

08:15 - 08:30

اختتامیه

سخنرانی

دکتر مصطفی رستمی
تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

08:30 - 08:45

اختتامیه

سخنرانی

دکتر محمدجواد لاریجانی
تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

08:45 - 09:00

اختتامیه

سخنرانی

دکتر حامد عابدالنجدی
تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

09:00 - 09:15

اختتامیه

سخنرانی

دکتر حمید پارسانیا
تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

09:15 - 09:30

اختتامیه

سخنرانی

دکتر سیدحسین نصر
تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

09:30 - 09:45

اختتامیه

سخنرانی

دکتر چارلز رمزی
تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

09:45 - 10:00

اختتامیه

سخنرانی

دکتر سعداله نصیری‌قیداری
تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

10:00 - 10:15

اختتامیه

سخنرانی

دکتر محمدرضا مخبردزفولی
تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

10:30 - 12:00

نشست تخصصی

قرآن و علوم پایه

سالن دکتر پیرالهی دانشکدگان علوم دانشگاه تهران

 

 

10:30 - 12:00

نشست تخصصی

قرآن و علوم سلامت

سالن شهید سلیمانی دانشگاه تهران

 

 

10:30 - 12:00

نشست تخصصی

قرآن و علوم میان‌رشته‌ای

سالن دکتر شهیدی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران

 

 

10:30 - 12:00

نشست تخصصی

قرآن و علوم زیستی

سالن دکتر هشترودی دانشکده ریاضی دانشگاه تهران

 

 

10:30 - 12:00

نشست تخصصی

قرآن و علوم اجتماعی

سالن مولوی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران

 

 

12:00 - 12:30

اختتامیه

نماز جماعت

مسجد دانشگاه تهران

 

 

12:30 - 13:30

اختتامیه

استراحت و پذیرایی

باشگاه دانشگاه تهران

 

 

13:30 - 13:45

اختتامیه

سخنرانی

دکتر حسین قناعتی
تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

13:45 - 14:00

اختتامیه

سخنرانی

دکتر سیدمحمود آقامیری
تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

14:00 - 14:15

اختتامیه

سخنرانی

دکتر محمد لگنهاوزن
تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

14:15 - 14:30

اختتامیه

سخنرانی

دکتر لاله رفعت متولی
تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

14:30 - 14:45

اختتامیه

سخنرانی

دکتر سعیدرضا عاملی
تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

14:45 - 15:00

اختتامیه

سخنرانی

دکتر ناصر سیم فروش
تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

15:00 - 15:10

اختتامیه

سخنرانی

دکتر مهدی گلشنی
تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

15:10 - 15:20

اختتامیه

سخنرانی

دکتر سالم محمدمالک
تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

15:20 - 15:30

اختتامیه

سخنرانی

دکتر محمدعلی زلفی‌گل - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

15:30 - 15:35

اختتامیه

پخش کلیپ خلاصه کنگره

تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

15:35 - 15:45

اختتامیه

سخنرانی

دکتر سیدمحمد مقیمی - رئیس دانشگاه تهران
تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

15:40 - 15:50

اختتامیه

تکریم دکتر مهدی گلشنی

تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

15:50 - 15:55

اختتامیه

رونمائی از گرنت کوثر

تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

15:55 - 16:20

اختتامیه

سخنرانی

آیت الله دکتر سیدابراهیم رئیسی - رئیس جمهور
تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

 

 محل برگزاری  : تهران - دانشگاه تهران

حمایت کنندگان

کمیسیون ملی یونسکو_ ایران

کمیسیون ملی یونسکو_ ایران

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

وزارت فرهنگ و  ارشاد اسلامی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت امور خارجه

وزارت امور خارجه

بنیاد بین المللی گوهرشاد

بنیاد بین المللی گوهرشاد

پژوهشکده علم و تحول  راهبردی

پژوهشکده علم و تحول راهبردی

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه علامه طباطبائی

دانشگاه علامه طباطبائی

دانشگاه شیراز

دانشگاه شیراز

دانشگاه تبریز

دانشگاه تبریز

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف

منظمة العالم الاسلامی للتربیة والعلوم والثقافة

منظمة العالم الاسلامی للتربیة والعلوم والثقافة