زمان‌بندی اجرای برنامه ها

07:00 - 08:00

افتتاحیه

ثبت نام و شروع مراسم

تالار علامه امینی- کتابخانه مرکزی- دانشگاه تهران

 

 

08:00 - 08:15

افتتاحیه

پخش قرآن و سرود ملی

 

 

08:15 - 08:20

افتتاحیه

صلوات خاصه حضرت امام رضا (ع)

تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

08:30 - 08:45

افتتاحیه

سخنرانی

دکترسیدمحمد مقیمی - رئیس دانشگاه تهران و رئیس کنگره
تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

08:45 - 09:00

افتتاحیه

سخنرانی

دکتر علی اکبر موسوی موحدی - دبیر علمی کنگره
تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

09:00 - 09:10

افتتاحیه

سخنرانی

دکتر یحیی بوذری‌نژاد - دبیر اجرایی کنگره
تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

09:10 - 09:25

افتتاحیه

سخنرانی

حضرت آیت‌الله جوادی‌آملی
تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

09:25 - 09:40

افتتاحیه

سخنرانی

دکتر بهرام عین‌الهی - وزیر بهداشت، درمان، آموزش پزشکی
تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

09:40 - 09:55

افتتاحیه

سخنرانی

دکتر مهدی اسماعیلی - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

 

09:55 - 10:15

افتتاحیه

سخنرانی

دکتر جمیله‌سادات علم‌الهدی - دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی
تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

10:15 - 10:30

افتتاحیه

استراحت و پذیرایی

تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

10:30 - 10:45

افتتاحیه

سخنرانی

دکتر محمداقبال چودری
تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

10:45 - 11:00

افتتاحیه

سخنرانی

دکتر محمدمهدی طهرانچی
تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

11:00 - 11:15

افتتاحیه

سخنرانی

دکتر علی‌اکبر صالحی
تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

11:15 - 11:30

افتتاحیه

سخنرانی

دکتر نزار سالم
تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

11:30 - 11:45

افتتاحیه

سخنرانی

دکتر نواف بن نهارالشماری
تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

12:00 - 12:30

افتتاحیه

نماز جماعت

تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

12:30 - 13:30

افتتاحیه

پذیرایی

تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

13:30 - 19:00

نشست تخصصی

قرآن و علوم میان‌رشته‌ای

سالن دکتر شهیدی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران

 

 

13:30 - 19:00

نشست تخصصی

قرآن و علوم اجتماعی

سالن مولوی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران

 

 

13:30 - 17:00

نشست تخصصی

قرآن و علوم سلامت

سالن شهید سلیمانی دانشگاه تهران

 

 

13:30 - 19:00

نشست تخصصی

قرآن و علوم زیستی

سالن دکتر هشترودی دانشکده ریاضی دانشگاه تهران

 

 

13:30 - 19:00

نشست تخصصی

قرآن و علوم پایه

سالن دکتر پیرالهی دانشکدگان علوم دانشگاه تهران

 

 

 

08:00 - 08:15

اختتامیه

سخنرانی

دکتر عبدالحسین خسروپناه
تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

08:15 - 08:30

اختتامیه

سخنرانی

دکتر مصطفی رستمی
تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

08:30 - 08:45

اختتامیه

سخنرانی

دکتر محمدجواد لاریجانی
تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

08:45 - 09:00

اختتامیه

سخنرانی

دکتر حامد عابدالنجدی
تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

09:00 - 09:15

اختتامیه

سخنرانی

دکتر حمید پارسانیا
تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

09:15 - 09:30

اختتامیه

سخنرانی

دکتر سیدحسین نصر
تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

09:30 - 09:45

اختتامیه

سخنرانی

دکتر چارلز رمزی
تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

09:45 - 10:00

اختتامیه

سخنرانی

دکتر سعداله نصیری‌قیداری
تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

10:00 - 10:15

اختتامیه

سخنرانی

دکتر محمدرضا مخبردزفولی
تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

10:30 - 12:00

نشست تخصصی

قرآن و علوم پایه

سالن دکتر پیرالهی دانشکدگان علوم دانشگاه تهران

 

 

10:30 - 12:00

نشست تخصصی

قرآن و علوم سلامت

سالن شهید سلیمانی دانشگاه تهران

 

 

10:30 - 12:00

نشست تخصصی

قرآن و علوم میان‌رشته‌ای

سالن دکتر شهیدی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران

 

 

10:30 - 12:00

نشست تخصصی

قرآن و علوم زیستی

سالن دکتر هشترودی دانشکده ریاضی دانشگاه تهران

 

 

10:30 - 12:00

نشست تخصصی

قرآن و علوم اجتماعی

سالن مولوی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران

 

 

12:00 - 12:30

اختتامیه

نماز جماعت

مسجد دانشگاه تهران

 

 

12:30 - 13:30

اختتامیه

استراحت و پذیرایی

باشگاه دانشگاه تهران

 

 

13:30 - 13:45

اختتامیه

سخنرانی

دکتر حسین قناعتی
تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

13:45 - 14:00

اختتامیه

سخنرانی

دکتر سیدمحمود آقامیری
تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

14:00 - 14:15

اختتامیه

سخنرانی

دکتر محمد لگنهاوزن
تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

14:15 - 14:30

اختتامیه

سخنرانی

دکتر لاله رفعت متولی
تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

14:30 - 14:45

اختتامیه

سخنرانی

دکتر سعیدرضا عاملی
تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

14:45 - 15:00

اختتامیه

سخنرانی

دکتر ناصر سیم فروش
تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

15:00 - 15:10

اختتامیه

سخنرانی

دکتر مهدی گلشنی
تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

15:10 - 15:20

اختتامیه

سخنرانی

دکتر سالم محمدمالک
تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

15:20 - 15:30

اختتامیه

سخنرانی

دکتر محمدعلی زلفی‌گل - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

15:30 - 15:35

اختتامیه

پخش کلیپ خلاصه کنگره

تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

15:35 - 15:45

اختتامیه

سخنرانی

دکتر سیدمحمد مقیمی - رئیس دانشگاه تهران
تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

15:40 - 15:50

اختتامیه

تکریم دکتر مهدی گلشنی

تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

15:50 - 15:55

اختتامیه

رونمائی از گرنت کوثر

تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

 

15:55 - 16:20

اختتامیه

سخنرانی

آیت الله دکتر سیدابراهیم رئیسی - رئیس جمهور
تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران