فهم اهمیت و ضرورت پیروی از قرآن برای مردم جهان در گرو کشف لایه های پنهان این معجزه جاوید است. چه اینکه درک اهمیت و ضرورت همدلی جهانی در سایه قرآن به معرفی ظرفیت‌های هدایت‌گرانه آن بستگی دارد. گروه‌های مختلف مردم و همه تشنگان حقیقت و جویندگان صلح و دوستی، جوانان، کودکان و زنان و همه آنها که در آرزوی موفقیت و عدالت به سر می‌برند و همه کسانی که از بحران‌های مختلف در رنج هستند، تنها اگر در محیطی آرام با پیام‌های این کتاب الهی آشنا شوند به سعادت رهنمون  می‌شوند .


زمینه سازی برای توسعه مطالعات قرآن و کمک به آشکار سازی معجزات معرفتی قرآن کریم به کمک دستاوردهای علوم،  هدف اصلی این کنگره می‌باشد.


جهت دهی به فعالیت‌های علمی با محوریت قرآن کریم و در حوزه ارتقا و گسترش فرهنگ قرآنی، به کارگیری عالمانه و منصفانه آموزه‌ها و یافته‌های علمی در فهم بهتر و جامع‌تر آموزه‌های قرآن، تولید اندیشه و نظریه در عرصه علوم  و گسترش قلمرو مفاهیم رشته‌های علوم انسانی از اهداف دیگر کنگره می‌باشد.
قصد ما براین است که با ایجاد یک شبکه تعاملی هدفمند از نخبگان و موثران مرتبط با قرآن، به این اهداف نائل شویم. از این رو با میزبانی از اندیشمندان و پژوهشگران کشورهای اسلامی و نخبگان علمی، در مسیر توسعه همگرایی بیشتر علم و قرآن، قدم برداریم. هم‌چنین مختصات حرکتی کنگره در این دوره در موضوع علم و قرآن و با فراخوان آثار علمی و پژوهشی مرتبط و افراد موثر در این موضوع ترسیم شده است که صرفا با جذب حداکثری مشارکت عالمان حوزه بین‌الملل ممکن می‌شود .